• online individuálna terapia

  Online individuálna terapia

  Online individuálna terapia cielená na klienta, ťažkosti, za účelom jeho osobného rastu, prinášajúca vhľad do seba, sebapoznanie
  30 
  Objednať
 • online konzultácia

  Online konzultácia

  Online konzultácia je cielená na aktuálnu, akútnu situáciu, alebo psychický stav, nevyhovujúce podmienky spôsobujúce záťaž, stres.
  30 
  Objednať
 • online párová terapia

  Online párová terapia

  Online párová terapia cielená na konsolidáciu partnerských vzťahov, krízy, nezhody, konštruktívnu komunikáciu, načúvanie, vhľad do situácie.
  60 
  Objednať
 • online poradenstvo

  Online poradenstvo

  Online psychológ poskytuje online poradenstvo zamerané na výchovu detí, partnerské, rodinné, pracovné vzťahy, sexualitu, nezhody, krízy, spory.
  30 
  Objednať
 • online rodinná terapia

  Online rodinná terapia

  Online rodinná terapia cielená na vzťahové väzby, načúvanie, porozumenie, komunikáciu, dohody, elimináciu napätia v rodine.
  60 
  Objednať
 • online terapia pre deti

  Online terapia pre deti

  Online terapia pre deti cielená na poruchyi učenia, pozornosti, správania, so zmyslovým, telesným znevýhodnením, sebaobraz, sebadôveru
  30 
  Objednať